Baask- Home of Balochi Language, Literature & Culture

Baaskani Majlis باسکانی مجلس => Musical Entertainments بلوچی ساز ءُ زیمل => Topic started by: Mir Javed Baloch on September 20, 2007, 05:24:27 PM

Title: Noh,,,Balochia Shar therien Gushindha kaheen???
Post by: Mir Javed Baloch on September 20, 2007, 05:24:27 PM
Wash Guftarien deweaan

Chu kay may kawanie goshanda buthagan awanan wathi farz guun sharei ao dilay huba pura kurth pa maraa anchie washien sooth jath kay ich bar behaal nabaan ,,ie kuwanien gushandaha ni toka Faizuk,Kamalaan, Sataar, sabzal,Jadukh,Mureed Bulaidi,aziz ,Noral Noorkhan ie drusht Saaz ao zeemilay Peda Legend Buthagan.   balay no ie peday kay nokie gushandahan awanan wathi farz pura kanagien nokie goshandahanie toka naam ishanth
Arif          Shahjaan Dawoodi    Ghulaam Rasool Fareed  Muslim Hammal   Shukath safar, Aslam asad,,,ao ie dagay ..
Justh ishien shuma ie nokie namani toka kujaama gesh vote diay kay ie goshandha cha ie degay drustan sharterien,,ao aie khoobie cheanth?? ao chea sharterien?,balay nokienanie tohka ....