فارسی Persian

Topics

(1/5) > >>

[1] Learn Baluchi Grammar in Farsi

[2] مولوی محمد عمر بلوچ

[3] من بلوچم از بلوچ مهربان گویم سخن , شاعر: قادر بخش آبسالان

[4] Professor Abolghasem Hosseini Nejad

[5] بژن۔ (حسرت ) کریم بلوچ۔ تھل فارسی ءُ بلوچی نظم

[6] سید ظهورشاه اولی بلوچی دستونک

[7] وش آتک

[8] چُــــنــت نام : بلد بزانت (فرهنگ لغت ویرایش نشده ) : ایوب ایوبی

[9] بَـلۏچستــانَـئ سِــتـا و توصیف۔ ایوب ایوبی ءِ پربند۔ ندر پہ باسکاں

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version