Author Topic: Sayyad Zahoor Shah Hashmii  (Read 193293 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zarthost Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 39
 • Karma: 14
 • Free Balochistan
Re: Poet of the month ... Sayad Zahoor Shah Hashmii
« Reply #60 on: May 07, 2009, 07:53:46 PM »
 baloch-raaj-e-tepaaki-loutouk
Syed zahoor shah hashmi hama teritapke ester enth eoshm nabit,minatwar
The Signature of God

Offline Rind Baba

 • '''--Top Gun--'''
 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 2060
 • Karma: 212
 • Zendag Baat baloch Raaj ♡
Sayad Zahoor Shah Hashmii
« Reply #61 on: June 25, 2009, 01:00:28 AM »
You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.

Long Live Baloch & Balochistan

Offline Rind Baba

 • '''--Top Gun--'''
 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 2060
 • Karma: 212
 • Zendag Baat baloch Raaj ♡
Baloch Raaj o Raaj daptar... Sayad Zahoor Shah Hashmii
« Reply #62 on: June 25, 2009, 01:04:59 AM »
Baloch Raaj o Raaj daptar
You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.

Long Live Baloch & Balochistan

Offline sherjan askani شیر جان آسکانی

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 23
 • Karma: 1
Re: Poet of the month ... Sayad Zahoor Shah Hashmii
« Reply #63 on: June 26, 2009, 01:41:26 AM »
The Great Sayyad Hashmi says

SUKAGAN SAR K SARISH SUTKA SARAN
SARAN BE SARDAREN SARDAR NA BEET

**********************************

MASHINGENTEN AGAN DARDAN DO DIMI
HAZARI ZIND CHO PASHMA SHETEN MAN

***********************************

RAJEY KE BIBIT GONG NA MANEET O NA NAMEET
AGAN MANIT PA ADAROKE BEZAN ZINDAGA MORDAR

***********************************

GAAL ! NAM TAI NAM MANI NAM KHUDA E
BENAMA MAN O TAO HUDAWAND MOJAN GAR

***********************************

Offline نوید بلوچ Nav Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 32
 • Karma: 10
 • Naveed Balouch
Bey Tawarey Bega (Sayed Zahoor Shah Hashmi)
« Reply #64 on: July 02, 2009, 08:49:29 PM »


                                                 Continue

Offline نوید بلوچ Nav Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 32
 • Karma: 10
 • Naveed Balouch
Re: Bey Tawarey Bega (Sayed Zahoor Shah Hashmi)
« Reply #65 on: July 02, 2009, 08:51:06 PM »                 

                                          Continue

Offline نوید بلوچ Nav Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 32
 • Karma: 10
 • Naveed Balouch
Re: Bey Tawarey Bega (Sayed Zahoor Shah Hashmi)
« Reply #66 on: July 02, 2009, 08:52:25 PM »

Offline بلوچ

 • Balochi Group
 • *
 • Posts: 493
 • Karma: 91
Re: Bey Tawarey Bega (Sayed Zahoor Shah Hashmi)
« Reply #67 on: July 16, 2009, 08:55:48 PM »
image size baaz mazanaN eshaN kammey kasan bekan

Offline Sajjad baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 17
 • Karma: 2
Re: Poet of the month ... Sayad Zahoor Shah Hashmii
« Reply #68 on: July 31, 2009, 05:49:47 PM »
 [assalam] i am very glad that the team of baask giving such kind of information and i hope it will more helpful for baloch raj . Man anni syed hashmi liabray e diwan shuta Aaoda program washkandi share dewan e baiga man shumara suggest kana baede shuma be kamo washkande shaire belike  Shome-kaster 

Offline Rind Baba

 • '''--Top Gun--'''
 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 2060
 • Karma: 212
 • Zendag Baat baloch Raaj ♡
Sardaari Raaj o Molk By Sayyad Zahoor Shah Hashmii
« Reply #69 on: December 08, 2009, 05:07:31 AM »


You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.

Long Live Baloch & Balochistan

Offline sherjan askani شیر جان آسکانی

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 23
 • Karma: 1
Re: Sayyad Zahoor Shah Hashmii
« Reply #70 on: December 11, 2009, 08:21:32 PM »
Baaz Wash O Baaz Jwan

Sayyad waki Sayyad e beeta
Aa geshter e hakdar enth pameshka ma hichber aiya mashamoshen
Wanag o Zanag e raha bayad drohen Baloch beger anth wati Educational Ratio a 100% bekant anth guda balken SAYYAD e Arwah taheer greeth,,,,
thanks to all participant
sherjan askani

Offline Hassan Janan Badini

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 71
 • Karma: 14
Re: Sayyad Zahoor Shah Hashmii
« Reply #71 on: December 15, 2009, 11:47:03 AM »
balochi labzank e 2 bey matain karist ant. yaky meer gul khan naseer int o 2mi syed zahoor sha int. 2 ain balochi labzank e chirag ant. o amy 2ain chamani sawaba balochi labzank zindag int.
baz minat var rind baba


Offline QasuM,FaraZ

 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 182
 • Karma: 20
 • Tunian tewageen darya teng et.......
  • www.baask.com
Re: Sayyad Zahoor Shah Hashmii
« Reply #72 on: December 16, 2009, 08:49:54 PM »
Hasan tai post a che lathen gap zaiena peedak aumith en jawab kanay !!!!!!Ae rast e k Syed o Gul khan a Balochi labzank e wastha baz kotag bale ae gapa kase kujam cham a char et k ae 2enan balochi labzank zindag kotag? ae gap e baz poshdar bant 1. har2okan paish Balochi labzank mortag botag ? 2.pa mesal agan ma cha Balochi Labzank a Gul khan o syed a cha eke bekasheen Balochi labzank pasht nakap eth? bale mastareen just o 3mi esh en k aa mardomani contribution a ma kujam cham an chareen k yahan Balochi labzank pa Gul khan o syed sar kotag? Hasan Sahab?
"I do not believe in God and I am not an
atheist."(Albert Camus).

Offline Hassan Janan Badini

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 71
 • Karma: 14
Re: Sayyad Zahoor Shah Hashmii
« Reply #73 on: December 17, 2009, 11:26:07 AM »
salm waja qaso shpang.
aga tao qasum faraz e guda sak wash ban. k baz daira rand tae guma gap bohaga int.
waja qasum tae gap sad dar sad rast int. k aslain kird ama madumani int k ahana ankasain mazain labzanki madi e tan gul khan o syed zahoor sha sar kotag ant.
man k kojm pushdar a gap kotag at. a aish na at. k man 2mi mardumani contribution a namanaga an. man a gushaga lotetag atan. k syed a kasas balochi labzank e herch pid a kar kotag. o amy ranga gul kahn a.
a waja an takleek am kotag o reserch am kotag. balochi rajdapter a kawanaeen qalat, tareekh balochistan, koch o baloch , mazanain arzisht e darant. k rajdapter e toka gul khan o molahey shedahey mazanain bistar e wahund int. amy ranga syed a balochi zuban o adab (muthtaser jaheza) syed ganj, darwant, nazuk, sistagain dastunk nibishtag kotag.
mani maksad a 2 karistani ama pehlo e charaga an. k ishan iwoka shairi nakotag. balkina dega balochi labzank e zarorat an sarjam kanagy johd kotag ant. a dega gape k chincho sawab mand botag ya na botag ant. bale ahana wati bindati johd kotag ant.
pada a 2ain karist gul khan kamo gaisht siyasi pida o yak raje ishk e naimaga ziyath dilgosh bootag. o ashobi shairi kotag. o amy ranga syed a am johd kotag.
o qasum jan gap pasht kapeeth k balochi labzank zindag kotag. syed o gul khan a aga bikashy balochi labzank naim beet. bale a mani rahey int. tho iktilaf dasht kany. booth kant her kojam cham a tao charey hoda ishani kird kasan gindag bibeet a her yakey wati nazer int. mana tae iktilafi point dost boot. o mana yaqin int k tao am ishani kird a che inkari nahey.
khair a bara aga cha tao boot kant kare bikan k nokain post e pach kan o oda open bes e pach kan. her kas wati rahey a bidant.
minat var


Offline QasuM,FaraZ

 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 182
 • Karma: 20
 • Tunian tewageen darya teng et.......
  • www.baask.com
Re: Sayyad Zahoor Shah Hashmii
« Reply #74 on: December 17, 2009, 08:04:13 PM »
Man T S Eliot e ek gap e ada quote kanag lotan  k ech labzanka ech mardom wati aewaken mana a zandag na ent ,ae gap e mol o murad aesh ent  hancho k philosophrani ek chain ey ya zamzeel e ey ranga eke domia gon pewast an k neam a agan ek kadi ey bekash ey ta chain 2 tokor beth  hame rang a labzantani ham chain ey kwaneen dor e shaher o labzant a beger dan anugeen mardoman kujam ham ek mardome kashag bebeth dan Balochi labznk wati ae position a gar kant gora ae gap e matlab aesh buth k kulani bestar ek ent! Syd a ek academyia cha gaishter kar kuth ,Gul Khan a ham , Ata shad a shaheri ey ham hamenchok ey contributin e K syed e kul karani en o haia zuban gon wathi tewageen repk o rahan kar geptg balay agan Hanka e asar an cha ata  a bekshay begenday Ata mabeth , hancho agan fazul mabeth Syed e Shahlachakar na beth ...........
"I do not believe in God and I am not an
atheist."(Albert Camus).