Author Topic: waja mulla fazul e Addera { mand sorro }  (Read 4396 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jabarasKANI

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 393
 • Karma: 15
waja mulla fazul e Addera { mand sorro }
« on: April 07, 2011, 12:01:47 PM »
waja mulla fazul e Addera { mand sorro }..http://www.youtube.com/watch?v=4SYGvXWXsKI

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: waja mulla fazul e Addera { mand sorro }
« Reply #1 on: April 08, 2011, 12:55:29 AM »
salounken braat jabaraskaani salaam o droot.
braat marouchi man cha nameeranen balouchistan e shaher wajah pazol e araamjaahi nedarag e chaaraga baaz padard booton ke balouchi shahden zobaan e choshen mazanen shaher ke molla pazol bebeet o aeiye gourrjaah e shakk e sara balouchi e shahden zobaan e labzank e char dank nobeessaga yakk adeeb o nadkaarey maan kollen balouchistana dar makapeet taan dege rajan bezaanant ke molla pazol balouchi zbaan e shaherey bootag.
raajdaptar e taha ey shakk e sar e nobeshtaank pa balouchistaan e kollen adeeb o nadkaraan yakk mazanen tohmatey boot kant ke rajdaptar e mazanen shahereye gourjah e shakk e sara say dege zobaanany gap nobeesag bebant.
many dazbandyent ke shoma ey kara pad o sar bekant o a shakka balouchi zobaan e nobissag e jadd o johda bekanet.
mennatwaron.
shomay braat
adabi hakim 

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: waja mulla fazul e Addera { mand sorro }
« Reply #2 on: April 08, 2011, 03:29:02 AM »
Bechaaret ke wajah pazol e gourr e shakk e sara che nobeshtag :
awal pa paarsi zobaan : wafaat shod , wafaat yaaft,jannatolmakaan ferdaos , asheyaan tootee zobaan , yaar e haqiqat , raaz e del o jaan
molla fazol walad chawash .
pada pa parsi o arabi : berooz e doshanbe be ellat e beemmariye neim sar moaarakh e sewom e ramazanolmobarak alef wa maatain wa sabaeen sanaee 1270 .
pada pa lampashen urdo do band shair nobeshtag ke kour o pachourant o wanag nabant.
wajah molla pazola maan teebagen zend balouchi shair jat balay balouch raaj ara do daank cha balouchiey shahden zobaana daat kot nakot.
ganjehaaten mand e adeeb o nadkaar droha mort o gaar bootant ?!!!.

Offline jabarasKANI

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 393
 • Karma: 15
Re: waja mulla fazul e Addera { mand sorro }
« Reply #3 on: April 08, 2011, 09:15:08 AM »
Salamati Kull Baaskani Sara Baat....
 
Waja Adabi Hakim tai minnat wara sakk baaz ke shuma wati bematten hayaal o maaresht darshan kortant.ee mae raaji badbahtye yaak e mae nazant kariy int.zaanag nabit.huda ya maar aa cha drost nIyaamat aan bakshaatag bale maa wat zoorag nazaan e o aga ginden  guRa chamman aa band kane naloten ke begende .......
 
aa wahd aan ke mulla pazul aa shaer gushtag mae balochi zubaan aa nebeshtaank nabotag .mae chaagerd aan nebshtaank fakat farsi o Arabi bootag.Mann hazar minnatwara mae raaji PAHLWAN o KAWWAAS aani ke aahan shaer o dapgaalani taha waja haani kloh pamma sar kurtagant...
 
waja MULLA qasum abn e Chawash ke mulla pazul hamsheer aa botag.waja QASUM e rooz gaar e yakk raah e ee bootag ke Aahiya QABRANI shakk add kurtagant shakk aani sara nebeshtaank darr chetag o lekketag bale FARSI zubaan taha nebeshta kurtagant .
mann wat hamm charetag ant angat maujood ant mand e QABRESTAAN e taha....
 
habar ke mann gushag luta aa esh int , anno ee wahd aa ke maar aa wata yakk sarjam e ZUBAAN e hast .maar aa wata RASMOL KHAT hast int.washen nebehstank e hast int. GURA MAA PARCHA WATI HAMSAHAGANI CHAMPLE AANA  SARA BEKANE????
mae ke wahd e SOOR O SANG bant guRa maa NEKAH NAAM aa zoore farsi nebesht aa kane ,,,ma wati sharyti QABZ O QUAAED aa hamm farsi o Arabi nebeshtaa kane ,,hatta wahd e maa  pa NOMAAZ aa ooshten ooda hamm ma gushen ,NIYYAT KARDAM ADA MIKUNAM ...parcha ???????? AKHER MAA  KADI WATI  JIND E SHUHAAZ AA KANE???????
 
harche ke neest wa neest int bale hastegeen aa parcha nazooren ..????  eda baaz sawaal hastant ke mae raaji  zaantkaar hech dilgoosh nahant ..chiyya ke  SAYED murtag  mae taha chushen haer neest en ke eshan aa taheene o sharr kane ....mann shair e ya mann chaar shaer bandan o bass . agan mann nebeshtank  o AAzmaankariya gura chaar taak purr kana o bass.hame boot mani kaar mana chekaar gun MAATI ZUBAAN int harche hast int hamesh int ,sayed wa GANOOK E BOOTAG wata azaab marg kurtag watara. baazen nendaga o lekkagan {shummakk}cancer marz aa sreenaa gept....bale mana AKL maan int  mann wata AZAAB nakna pa kaom o raaj e gii.dast dard makant mani,AFREEN INT MANA..??
 
WAJA ADBI HAKIM mana hudaya zaankaare nakur ke mann bezzanten O PA WATI MAATI ZUBAAN KAARE KUTEEN.. bale ee kaara mann laazum kana ke wahd MAND aa sarr bayaa .waja pazul goora ke  har radiye bootag mann sharr e kana ......ENSHALLAH , minnatwara .
 
                                                                                      JABAR ASKANI...... baloch-raaj-e-heyr-loutuk

Offline be_zubaan

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 27
 • Karma: 0
Re: waja mulla fazul e Addera { mand sorro }
« Reply #4 on: April 08, 2011, 09:59:27 AM »
 SalaMati kull Balocha BaaT
                                         
                                      Wajah Adhabi Tao Goon Kaiya Gella Kane ShiaRani Sara Adeebani Sara KaoWasaNi Sarra Aga Na ManDe Nendokani Sara  Ma BaedenT Tankeed Makane Yeer Janaga Yala BeKane Awal Wathi Gwarjeega Begere Watha Jost BeKane Man Chiya Ye KaaRa NakaNa aiya ke Mani Taha chiya Soosthi HasT Man Chiya Aar Kara Sooj DaiyAG LotaaN Mani Zubaan Mani Dood RabeeDag Kojam Jaha Cha Mana senDag Bowaga Yaan , Yee Kaar Aga Mandiya Nakota Mulla Fazull Tahna Pa Mandiya NabooTa Aga Mandiyani Taha Ye Shaour NesTe Ye Zante Taha Naiyathka Man Ye Karaa BeKana Ye Labz Balochiya Naha Mani TuKa Ye KabiliaT HasT le Man Harabiya DarGipT Kana allama Mani taha Ye Hum KabliyaT boot Kant Ke Eshiya Pa Balochiya TareenT KoT Kana .Man Kai WadaareGa Kai KaiyEt Yeer Kara KanT Balochi ZuBaan TaHNa Sayede O Mulla Fazulle Naboota Ma Ke Tahana Yak Fardi Ye Ge ,Aga Ma Tankeed Kanaga Yala Bekana Huma ChoutaNi Gerage Johda Bekane Mae Wasta Soub Mand BeeT .

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: waja mulla fazul e Addera { mand sorro }
« Reply #5 on: April 08, 2011, 11:12:38 AM »
braat jabaraskaani salaam o droot.
braat many dazbandiyent ke ey nedaraga wajah e gourr e shakk e sar e nobeshtaank sara be oushtaren taei mehrabaniyent.
parcha ke eiwaka hama sharr nanobeshtag.
mehrabaani.
adabi hakim

Offline jabarasKANI

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 393
 • Karma: 15
Re: waja mulla fazul e Addera { mand sorro }
« Reply #6 on: April 08, 2011, 11:51:46 AM »
salamati ....
 
                          mann sharr chaaret ,mani hayaal ee farsi labz ant.. bale jahle band aa mann sharr nagendaga han..?
 
                                                  barr mazaar ma gareeban na cheraag na gull e
                                                   nae  peer e  peera  ,  na  sooz  e  nae    sadaa e
                                                                                                                                               mani hamm chashma danzeen int :) .